Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Public consultation: SCCS preliminary Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles