Skip to main content
Public Health
Nyhet26 oktober 2020Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Public consultation: SCCS preliminary Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles