Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 október 2011Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Public health and electromagnetic fields: overview of European Commission activities