Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem30 janvāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Publication - Costs of unsafe care and costeffectiveness of patient safety programmes