Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 jún 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Pull Incentives for Antibacterial Drug Development: An Analysis by the Trans-Atlantic Task Force on Antimicrobial Resistance