Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие30 май 2022Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014 – Version 6.1, May 2022