Skip to main content
Public Health
Meddelelse30 Maj 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014 – Version 6.1, May 2022