Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas30 May 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014 – Version 6.1, May 2022