Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem30 maijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014 – Version 6.1, May 2022