Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Questions and Answers Document – Regulation (EU) 536/2014 – Version 6.1, May 2022