Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 jún 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Questions and Answers – EU Digital COVID Certificate