Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 jūlijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Questions and answers on the proposal for a new legislation on blood, tissues, and cells