Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie1 jún 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Registration - Conference “The Regulation on health technology assessment – What’s next” (22 June 2022)