Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 jún 2018Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Report on a multi-stakeholder workshop of 20 March 2018 on how to better apply the Paediatric Regulation to boost the development of medicines for children