Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem24 aprīlis 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Report on pharmacovigilance related activities of Member States and the European Medicines Agency concerning medicinal products for human use (2012 – 2014) - Publication