Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie24 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Report on pharmacovigilance related activities of Member States and the European Medicines Agency concerning medicinal products for human use (2012 – 2014) - Publication