Skip to main content
Public Health
Nyhet24 april 2017Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Report on pharmacovigilance related activities of Member States and the European Medicines Agency concerning medicinal products for human use (2012 – 2014) - Publication