Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie26 júl 2013Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Addendum to the opinion SCCS/1489/12 on Zinc oxide (nano form) – S76 open for comments (Deadline for comments: 6 September 2013)