Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas10 balandis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCCS - Final Opinion on Ethylzingerone – ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) (Cosmetics Europe No P98)