Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Final Opinion on Ethylzingerone – ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) (Cosmetics Europe No P98)