Skip to main content
Public Health
Oznámení11 listopad 2019Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)