Skip to main content
Public Health
Meddelelse11 November 2019Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)