Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas11 lapkritis 2019Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)