Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem11 novembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)