Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa11 listopad 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)