Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)