Skip to main content
Public Health
Objava novic11 november 2019Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)