Skip to main content
Public Health
Nyhet11 november 2019Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

SCCS - Final Opinion on hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166)