Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие28 октомври 2020Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

SCCS - Final Opinion on Methyl-N-methylanthranilate (MNM)