Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health
Priopćenje28 lipanj 2021Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane

SCCS - Final Opinion on Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) and Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano)