Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 jún 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Final Opinion on Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) and Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano)