Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 apríl 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Final Opinion on Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) - Submission III