Skip to main content
Public Health
Meddelelse28 Juni 2018Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Final Opinion on the safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate