Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas28 birželis 2018Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

SCCS - Final Opinion on the safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate