Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 jūnijs 2018Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Final Opinion on the safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate