Skip to main content
Public Health
Nyhet28 juni 2018Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

SCCS - Final Opinion on the safety of cosmetic ingredients HEMA and Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate