Skip to main content
Public Health
Meddelelse14 April 2021Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS Final Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles published