Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem14 aprīlis 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS Final Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles published