Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa14 kwiecień 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS Final Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles published