Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 apríl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS Final Opinion on the safety of presence of BPA in clothing articles published