Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa16 grudzień 2019Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

SCCS - Final Opinion on Tetrabromophenol Blue, 4,4’-(4,5,6,7-tetrabromo-1,1- dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bis-2,6- dibromophenol (C183) - Submission IV