Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie8 október 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Final Opinion on Titanium dioxide (TiO2) used in cosmetic products that lead to exposure by inhalation