Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 marec 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Opinion open for comment on Titanium Dioxide (nano form) as UV-Filter in sprays - deadline for comments: 14 May 2017