Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 máj 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Allergy Alert Test (AAT) as a proof-of-concept study (deadline for comments: 12 July 2019)