Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem7 novembris 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Dihydroxyacetone - DHA (1,3-Dihydroxy-2-propanone) - deadline for comments: 20 January 2020