Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie7 november 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Dihydroxyacetone - DHA (1,3-Dihydroxy-2-propanone) - deadline for comments: 20 January 2020