Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 apríl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Gold (nano), Colloidal Gold (nano), Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) and Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (n