Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 júl 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on HAA299 (nano) - deadline for comments: 27 September 2021