Skip to main content
Public Health
Oznámení20 srpen 2019Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166) - deadline for comments: 21 October 2019