Skip to main content
Public Health
Meddelelse20 August 2019Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

SCCS - Preliminary Opinion open for comments on Hair dye Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (A166) - deadline for comments: 21 October 2019